Ako využiť bezplatný Európsky preukaz poistenca?

Európsky preukaz poistenca vám pomôže v situácii, keď v krajinách EÚ vrátane Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska potrebujete lekárske ošetrenie či hospitalizáciu v nemocnici. Pacientovi s preukazom bude poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť za rovnakých podmienok ako pre domáceho pacienta.

Ak je za takúto starostlivosť v danej krajine vyžadovaná spoluúčasť pre domácich pacientov, rovnako ju budete nútení zaplatiť aj vy. A navyše toto positenie platí len pre štátne zariadenia.

Je teda jasné, že výhodnejšie je pri cestách do zahraničia využiť kombináciu európskeho a komerčného poistenia. Toto okrem nákladov na spoluúčasť kryje aj prípadnú nutnosť prevozu pacienta do domovskej krajiny, ktorú európske poistenie nekryje a môže sa vyšplhať na tisíce eur.

Ak by ste v krajinách EU ošetrenie potrebovali a preukaz pri sebe nemali, nezabudnite si vyžiadať správu od lekára, prepúšťaciu správu z nemocnice a faktúru s rozpisom poskytnutých výkonov. Následnou písomnou žiadosťou a predložením originálov týchto dokumentov môžete žiadať o preplatenie vynaložených prostriedkov.

Európsky preukaz zdravotného poistenia vydávajú poisťovne bezplatne. Ak ho ešte nemáte, požiadajte svoju poisťovňu o vydanie preukazu, dostanete ho maximálne do 30. dní od podania žiadosti s platnosťou na 10 rokov.