Zmenou povinného zmluvného poistenia ušetríte desiatky eur

Keďže povinné zmluvné poistenie (PZP) musí podľa zákona platiť každý majiteľ auta, aspoň raz ročne môžeme ponuky poisťovní prehodnotiť. Ak sa nám viac pozdáva konkurenčná ponuka, zmeniť poisťovňu je hračka. Je však potrebné dodržať niekoľko pravidiel.

Výpoveď poistnej zmluvy treba poisťovni doručiť minimálne 6 týždňov (42 dní) pred výročím podpisu zmluvy, inak je výpoveď neplatná. Rozhodujúci je dátum doručenia do poisťovne, nie dátum pečiatky na pošte ako to býva v štátnych inštitúciách. Preto ak chcete mať istotu, vyberte sa do najbližšej pobočky vašej poisťovne osobne. Vezmite si 2 kópie výpovede zmluvy, jednu v poisťovni odovzdáte, druhú si nechajte potvrdiť s aktuálnym dátumom.

Povinné zmluvné poistenie zaniká aj v týchto prípadoch:

  • predaj auta
  • odhlásenie auta z evidencie
  • krádež auta
  • zmena nájomcu ak je vozidlo v nájme
  • nezaplatenie poistenia v stanovenej lehote
  • osobitné ustanovenia konkrétnej poisťovne

Ak nezaplatíte poistenie v stanovenej lehote, toto síce zaniká, ale nesmiete uzatvoriť zmluvu v inej, napríklad cenovo výhodnejšej poisťovni. Takého poistenie by podľa zákona bolo neplatné, a auto vlastne nemáte poistené vôbec. Riskujete tak nielen prípadnú pokutu pri kontrole ale aj fakt, že v prípade nehody budete nútení uhradiť všetky škody z vlastného vrecka. Ak by ste chceli na takýto automobil znova uzatvoriť platné PZP, jedinou zákonnou možnosťou je urobiť tak v pôvodnej poisťovni.
V prípade, že sa vám predsa len podarilo uzatvoriť zmluvu v novej poisťovni, prineste tam dokumenty z pôvodnej poisťovne a žiadajte vrátenie peňazí.

Pri predaji auta máte nárok na alikvotnú časť (zostávajúcu sumu) do konca poistného obdobia. Stačí poisťovni poslať výpoveď zmluvy spolu s kópiou technického preukazu s poznámkou o novom vlastníkovi auta, alebo s kópiou technického preukazu nového majiteľa na vaše pôvodné auto. Podobný postup platí aj v iných prípadoch, napríklad pri vyradení z evidencie vozidiel.

Porovnajte si ponuky poisťovní:
Povinné zmluvné poistenie

Stiahnite si vzor Výpovede povinného zmluvného poistenia:
vypoved_pzp_vzor