Ako zastaviť únik tepla?

Najefektívnejšou cestou ako zamedziť úniku tepla je zateplenie celého domu. Zatepliť by ste mali všetko, strechu, podlahu, obvodové steny ale aj okná a dvere. Najväčšou úsporou je výmena starých okien za okná so zdvojenými izolačnými sklami.

Takáto výmena je však finančne náročná, bez vysokých finančných nákladov si však môžete pomôcť aj sami. Utesnite škáry pomocou montážnej peny alebo tmelu. na rámy okien môžete nalepiť tesnenia za pár eur.

 

 

Pre predstavu odkiaľ teplo najviac uniká:

  • 20% tepla uniká cez strechu
  • 40% cez dvere a okná
  • 10% cez podlahu
  • 25% obvodovými stenami