Konsolidácia pôžičiek nemusí byť vždy výhodná

Konsolidácia pôžičiek znamená zlúčenie viacerých pôžičiek do jednej. Táto forma je pôžičky je vhodná v prípadoch, že klient má viacero pôžičiek v rôznych finančných inštitúciách, ktoré sú viac, alebo menej výhodné. Práve tým, že často majú pôžičky rôzne parametre, ako je pri každej iná výška splátky, dátum splatnosti, iné poplatky, nie je ničím výnimočné, že klient stráca prehľad a v neposlednom rade platí poplatky viacerým spoločnostiam, čo by nemusel. Splácanie viacerých úverov a pôžičiek tak často odčerpáva z rodinného rozpočtu neprimerane vysokú  čiastku.

Práve tu stojí za úvahu zlúčiť si pôžičky do jednej, teda konsolidovať ich. Dva hlavné dôvody, prečo sa rozhodnúť pre konsolidáciu sú najmä zníženie celkovej splátky na úveroch a podstatné zjednodušenie celého procesu splácania.

Podstata konsolidačnej pôžičky tkvie v tom, že úroková sadzba spolu so všetkými k nej prislúchajúcimi poplatkami je nižšia, ako úroková sadzba a poplatky všetkých úverov, ktoré klient aktuálne spláca. Najjednoduchšie je konsolidovať úvery, ktoré už na prvý pohľad pôsobia značne nevýhodne z pohľadu klienta. Medzi takéto patria predovšetkým kreditné karty a povolené prečerpanie na účte, ktoré sú zaťažené vysokou úrokovou sadzbou. Kreditné karty okrem toho skrývajú v sebe poplatky, o ktorých klient často nemá prehľad a stráca sa v nich. Úroková sadzba na kreditnej karte sa zvykne pohybovať niekde okolo 25%, povolené prečerpanie je úročené obvykle sadzbou okolo 20%. Je jasné, že v tomto prípade je pre klienta výhodné si konsolidovať tieto úvery do jedného, ak mu bude ponúknutý úver okolo15%.

Na našom finančnom trhu poznáme dva druhy konsolidačných pôžičiek. Sú to pôžičky bez zabezpečenia nehnuteľnosťou a so zabezpečením nehnuteľnosťou. Pôžičky zabezpečené nehnuteľnosťou sú pre klienta lacnejšie, výhodnejšie a veriteľ dokáže na tieto pôžičky poskytnúť výhodnejší úrok ako na pôžičkách bez zakladania nehnuteľnosti. Treba však zobrať do úvahy fakt, že pri pôžičke zaručenej nehnuteľnosťou sa klient vystavuje riziku pri neschopnosti splácania, že o nehnuteľnosť príde. Práve preto by týmto spôsobom nemali konsolidovať svoje pôžičky ľudia, ktorí sú vďaka nim v zúfalej finančnej situácii.

Konsolidovanie pôžičiek má z pohľadu klienta niekoľko výhod. Práve zníženie mesačných splátok a výrazný pokles úrokových sadzieb je pre mnoho klientov zásadným dôvodom, prečo sa pre konsolidáciu rozhodli. Ďalším zaujímavým faktom, ktorý vyznieva v prospech klienta je pokles potrebných administratívnych úkonov pri splácaní konsolidovanej pôžičky. Je omnoho jednoduchšie dlžiť jednej spoločnosti a poslať mesačne jednu splátku, ako sledovať viac dátumov, súm a posielať viac platieb do rôznych bánk. Pri konsolidovanej pôžičke existuje iba jeden veriteľ, teda ten, komu dlžíme. Je ďaleko jednoduchšie sa dohodnúť s jedným veriteľom, ako s mnohými. Tiež, čo sa týka poplatkov, zmlúv, termínov je jednoduchšie mať toto všetko jedenkrát, ako viackrát. Ďalším benefitom pre klienta je možnosť získať vyššiu čiastku, ako je súčet dlhu na pôžičkách, ktoré chce konsolidovať a tým mať niečo navyše pre vlastnú spotrebu.

Aj pri konsolidácii pôžičiek však treba byť opatrný, preto že sa takisto jedná o úver. Treba si zvážiť svoje možnosti a schopnosti úver splácať. Na trhu existujú bankové i nebankové spoločnosti, ktoré poskytujú spomenuté pôžičky. Nie pre každú z týchto spoločností musíte byť vyhovujúcim klientom. Bankové domy majú prísnejšie pravidlá ako nebankové inštitúcie, čo znamená, že ak ste už v minulosti mali problémy so splácaním, tak Vám pravdepodobne banka nepožičia. Pri výbere nebankovej spoločnosti treba byť ostražitý a obrátiť sa na overenú inštitúciu, pretože niektoré menej známe a neoverené inštitúcie využívajú konsolidačné pôžičky založené nehnuteľnosťou na rýchle obohatenie sa, čo je pre klienta určite najväčšou nevýhodou takejto spolupráce a môže ho priviesť do veľmi zložitej finančnej a životnej situácie..