Ako si správne vybrať poistenie majetku?

Aj keď budete pri ochrane svojho majetku maximálne obozretní a opatrní, nikdy sa vám nepodarí odstrániť všetky riziká že oň, alebo jeho časť prídete. Takéto hrozby na nás číhaju prakticky denne – požiar, zlodeji, živelné pohromy. Poistenie všek tieto riziká kryje a iste sa vám bude lepšie zaspávať s pocitom, že v prípade katastrofy je o váš majetok postarané. Veľká časť domácností nemá svoj majetok poistený vôbec a tak v prípade nečakanej udalosti musia finančné následky znášať sami.  Pritom znášať takéto riziko je zbytočné, poistenie majetku je cenovo dostupné a poisťovne často poskytujú na svoje produkty výrazné zľavy.

Postenie majetku sa dá rozdeliť na dva rozdielne zamerané typy poistení – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Súčasťou každej domácnosti je elektronika, oblečenie, nábytok,  spotrebiče a elektronika ale aj obrazy, umelecké predmety a podobne. Na toto vybavenie sa vzťahije poistenie domácnosti a môžete si ho zjednať aj keď vám samotná nehnuteľnosť nepatrí a ste napríklad v podnájme.

Postenie nehnuteľnosti sa týka samotnej stavby, ako aj všetkých stavieb ležiacich na pozemku – garáž, bazén, záhradný domček a pod. A to nie len stavieb samotných , ale aj jej súčastí ako strecha, olkná či dvere. Ak vlastníce chatu či chalupu ktorú nemáte denne pod dohľadom, v tomto prípade je positenie obzvlášť výhodné.

Zmyslom poistenia je vždy v prípade škodovej udalosti z poistnky zaplatiť všetky škody, preto najdôležitejším parametrom poistnej zmluvy je výška krytia. Pri významnejších nákupoch vybavenia alebo pri úpravách a rekonštrukcii nehnuteľnosti nezabudnite čiastku na poistnej zmluve navýšiť tak, aby odzrkadľovla vaše reálne náklady.

Poistiť sa môžete voči všetkým možným rizikám, ale takáto poistka sa môže zbytočne predražiť. Preto poistné riziká vyberajte podľa hrozieb ktoré majetku reálne hrozia. Najčastejšie to sú:

  1.  výbuch, požiar, blesk
  2. záplavy
  3. povodne
  4. únik vody v domácnosti
  5. pády stromov, stožiarov, lavíny, zemetrasenia
  6. škody spôsobené vetrom
  7. zosuvy pôdy
  8. lúpež, vandalizmus