Ako vyriešiť finančné problémy krátko pred výplatou?

Stále viac ľudí využíva na to pôžičky z nebankových inštitúcií pre výhody, ktoré poskytuje. Hlavnými benefitmi, ktoré pri rozhodovaní zavážia sú jednoduchosť, rýchlosťspôsob vybavenia takejto pôžičky. Avšak tieto spoločnosti majú aj svoje nevýhody. Určite k nim patria vyššia úroková sadzba a omnoho vyššie poplatky ako sú pri bankových pôžičkách. Dôvodom je to, že nebanková inštitúcia  si neoveruje bonitu klienta, čím sa vystavuje značnému  riziku, že pôžičku klient nesplatí. Práve toto riziko si nebanková inštitúcia vyváži vyššou úrokovou sadzbou a výškou poplatkov, ktoré sú vyššie  ako v banke.

Aj bankové inštitúcie za určitých podmienok poskytnú alternatívu krátkodobej pôžičky. Jedná sa predovšetkým o povolené prečerpanie na účte a o kreditnú kartu.

Povolené prečerpanie na účte nastavuje banka klientovi na základe jeho kreditov na účte a to spravidla po troch mesiacoch, v niektorých bankách po šiestich mesiacoch od otvorenia účtu. Toto povolené prečerpanie klient môže a nemusí využívať. Za nastavenie prečerpania banka neúčtuje žiadne poplatky. Pri jeho využití nesleduje účel použitia. Úroky klient platí iba za počet dní ktoré sumu z prečerpania využíva a len zo sumy ktorú použije. Povolené prečerpanie sa automaticky dorovnáva z finančných prostriedkov, ktoré sú pripísané na bežný účet. V niektorých bankách má klient možnosť si výšku povoleného prečerpania meniť podľa vlastného uváženia, avšak do maximálnej bankou stanovenej sumy. Výška povoleného prečerpania sa obvykle prehodnocuje raz ročne.

Ďalšou možnosťou ako vykryť pred výplatou finančné problémy je kreditná karta. O kreditnú kartu si môže požiadať klient bez ohľadu na to, či je  majiteľom bežného účtu, keďže tieto dva produkty spolu nesúvisia. Kreditná karta môže byť klientovi schválená na základe príjmov, teda musí byť zamestnaný na dobu neurčitú s pravidelným príjmom. Jeho minimálnu hranicu si stanovuje každá banka sama. . Kreditnú kartu môže klient využívať aj bezúročne v prípade, že s ňou hospodári rozumne. Každá kreditná karta má svoj cyklus, ktorý je rozdelený na dve obdobia. Prvé je obdobie „míňania“ a druhé je obdobie “splácania“. V deň uzávierky cyklu sa vygeneruje výpis o dlžnej čiastke, odošle klientovi a klient má následne 15 dní, aby použitú čiastku vrátil. Aby sme nemuseli držať túto povinnosť v pamäti, je veľmi výhodné si v banke na svojom bežnom účte nastaviť povolené inkaso, kde si môžeme určiť, či si banka bude sťahovať len minimálnu čiastku z dlžnej sumy, alebo celú sumu. Netreba zabúdať na to, že v prípade, že je na účte nastavené inkaso, tak banka si túto platbu stiahne vždy, i v prípade, že na kreditnú kartu vložíte dlžnú čiastku v hotovosti, keďže systém na účte nevie rozpoznať, že na kartu bola vložená suma iným spôsobom. Na kartu nie je potrebné dávať vyššiu sumu, ako je tam celkový úverový rámec – čiže možná suma čerpania- pretože táto nie je nijako navyše úročená, iba „leží“ na karte.

Spravidla je bankou požadovaná minimálne splátka 5% z použitej sumy. Ak však klient vráti celú požičanú sumu, úroky neplatí. Vie tak vlastne získať až 45 dní krátkodobej pôžičky bezúročne. Banky poskytujú na kreditné karty aj rôzne vernostné programy a výhody. Jednou z nich je napríklad odpustenie poplatku za vedenie karty pri určitom mesačnom obrate.

Samozrejme aj pri takýchto krátkodobých pôžičkách si treba dobre zvážiť možnosti vrátenia požičanej sumy banke a vlastnú platobnú disciplínu, pretože práve tieto pôžičky sú tak ľahko dostupné, že zvádzajú človeka niekedy minúť neuvážene aj vyššiu sumu, ako pôvodne plánoval.