K osobnému záznamu v úverovom registri máte prístup aj vy

Úverové registre sú štandardným nástrojom, ktorý využívajú bankové i nebankové inštitúcie na posudzovanie bonity a rizika nesplácania úverov klientov z radov fyzických aj právnických osôb. Obsahom týchto registrov sú na jednej strane negatívne informácie ako meškanie so splátkami, prípadne nesplácanie úverových a iných produktov, na druhej strane i pozitívne informácie, ktoré môžu klientovi uľahčiť získanie úveru, prípadne ho získať za výhodných podmienok.

Medzi dva najvýznamnejšie úverové registre v Slovenskej republike patria Spoločný register bankových informácií a Nebankový register klientskych informácií.
Spoločný register bankových informácií funguje u nás od roku 2004 a bol založený spoločnosťou, ktorá je vlastnená troma najväčšími bankami u nás – Tatra bankou, Slovenskou sporiteľnou a VÚB. V súčasnosti využíva a používa tento register 16 bánk. Nebankový register klientskych informácií bol uvedený do prevádzky v roku 2008. Bol založený ôsmymi nebankovými spoločnosťami, vo väčšine leasingovými.

V úverových registroch sú vedení všetci klienti, ktorí čerpajú úver, alebo majú kreditnú kartu, alebo tieto produkty využívali v minulosti. Rovnako sú v registri vedení aj žiadatelia o takéto produkty. V registroch sú vedené o klientoch rôzne informácie. Predovšetkým sa jedná o identifikačné údaje, počet úverov, ich splátky, zabezpečenie a samozrejme platobná disciplína klienta. Omeškanie so splátkou v trvaní jedného až dvoch dní sa v registri neobjavuje, keďže banky aktualizujú údaje zo svojich databáz mesačne s niekoľkodňovým posunutím, aby zohľadnili aj transakčnú dobu transferu finančných prostriedkov medzi účtami. Zostatky na účtoch klienta v týchto databázach nefigurujú. Tieto údaje sú uchovávané po dobu existencie úverového vzťahu a ďalej ešte 5 rokov po jeho skončení.

Samozrejme je možné, že klient nedá banke súhlas na spracovanie osobných údajov a tá v tomto prípade nemôže zadávať klientove údaje do registra, avšak týmto krokom si klient spôsobí, že obvykle nebude mať úver bankou schválený.
Prístup do úverového registra majú poverení pracovníci bánk len v prípade, že klient aktívne žiada o úver a neodoprel im súhlas so spracovaním údajov.

V prípade, že klient má záujem si skontrolovať informácie, ktoré sú o ňom vedené v registri, môže požiadať o odpis z neho. Ak sa zistí, že niektoré informácie sú chybné, je možné požiadať o nápravu. Pracovníci registra si v banke overia informáciu a majú spravidla lehotu 30 dní na to, šetrenie a prípadnú nápravu. Ak v tejto lehote klienta nevyrozumejú, má sa za to, že jeho žiadosť voči registru bola kladne vybavená.

Nebankový register klientskych informácií využívajú všetky leasingové spoločnosti a spoločnosti splátkového predaja, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. Informácie ktoré sa o klientoch, fyzických i právnických osobách, ukladajú v tomto registri i účel tohto ukladania informácií je rovnaký ako pri Spoločnom registri bankových informácií.